اتوبار آرژانتین

اتوبار آرژانتین

اتوباروباربری آرژانتین   اتوبارباربری آرژانتین اتوبار دولت با بیش از ۲۰ سال سابقه کاری در زمینه خدمات اتوبار، حمل و نقل اثاثیه خانه، ادارات و سایر سرویس های حمل بار با پرسنل متخصص و نمونه ی خود آماده خدمت رسانی

خدمات ما

حمل بار درون شهری ارائه کلیه خدمات حمل و نقل شامل: بسته بندی  بارگیری، بارچینی و تخلیه بار تخصصی لوازم لوکس حساس و سنگین منزل، ادارات و شرکت ها. جابجایی جهزیه عروس حمل بار بیرون شهری – کل شهرستان های