اتوبار خانی آباد

اتوبار خانی آباد

اتوبار خانی آباد    اتوبار خانی آباد با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ، نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقل