اتوبار زعفرانیه

اتوبار زعفرانیه

اتوبار زعفرانیه   باربری و اتوبار دولت در زعفرانیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشانحضور خود در

باربری زعفرانیه

باربری زعفرانیه

باربری زعفرانیه باربری و اتوبار دولت در زعفرانیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل