اتوبار شمس آباد

اتوبار شمس آباد

اتوبار شمس آباد   باربری و اتوبار  دولت در شمس آباد با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان