اتوبار دروازه غار

اتوبار دروازه غار

اتوبار دروازه غار   باربری و اتوبار دروازه غار با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود  و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ، نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشانحضور خود در ناوگان حمل و