اتوبار شهر زیبا

اتوبار شهر زیبا

اتوبار شهر زیبا باربری و اتوبار دولت در شهر زیبا با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در  ناوگان