اتوبار فرحزاد

اتوبار فرحزاد

اتوبار فرحزاد   باربری و اتوبار فرحزاد  با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود درناوگان حمل و نقل درون