اتوبار محمودیه

اتوبار محمودیه

اتوبار محمودیه   باربری و اتوبار  محمودیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین  استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشانحضور خود در ناوگان حمل و نقل