اتوبار وحیدیه

اتوبار وحیدیه

اتوبار وحیدیه   باربری و اتوبار دولت در وحیدیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در  ناوگان حمل