اتوبار حشمتیه

اتوبار حشمتیه

اتوبار حشمتیه باربری و اتوبار دولت در حشمتیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و