اتوبار سعادت آباد

اتوبار سعادت آباد

اتوبار سعادت آباد   باربری و اتوبار سعادت آباد با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین  استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضورخود در ناوگان حمل

باربری سعادت آباد

باربری سعادت آباد

باربری سعادت آباد   باربری و اتوبار دولت در سعادت آباد با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان