باربری شریعتی

باربری شریعتی

باربری شریعتی باربری شریعتی باربری دولت با نزدیک به ۲۳ سال سابقه مفید در صنعت حمل و نقل و خوش نام بودن در بین باربری های تهران  به کمک نیروهای آموزش دیده و کارآمد خود به مشتریان تهرانی خدمات ارائه می نماید.