اتوبار منیریه

اتوبار منیریه

اتوبار منیریه   باربری و اتوبار منیریه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقل درون شهری