باربری میرحسینی

باربری میرحسینی

اتوبار وباربری میر حسینی باربری میرحسینی باربری دولت با نزدیک به ۲۳ سال سابقه مفید در صنعت حمل و نقل و خوش نام بودن در ین باربری های تهران  به کمک نیروهای آموزش دیده و کارآمد  خود  به مشتریان تهرانی خدمات ارائه