اتوبار پیروزی

اتوبار پیروزی

اتوبار پیروزی اتوبار دولت در  پیروزی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از  خودروهای مخصوص اتوبار با رعایت استاندارد جهانی  ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقلدرون شهری  و برون شهری تهران