اتوبار اکباتان

اتوبار اکباتان

اتوبار اکباتان   باربری و اتوبار دولت در اکباتان با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقل درون

باربری اکباتان

باربری اکباتان

باربری اکباتان باربری و اتوبار دولت در اکباتان با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفادهاز خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقل